back

Khóa học hiện hành

Chúng tôi mang đến những khóa đào tạo giúp phát triển chuyên gia thuộc các lĩnh vực, với trọng tâm là xu hướng công nghệ IT tân tiến và các ví dụ thực tiễn đa dạng.

01

Big Data
Academy

 • · Công nghệ
 • · Phân tích
 • · Kinh doanh
02

AI
Academy

 • · Deep Learning
 • · Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • · AI Chatbot
 • · Robot Adviser
 • · TensorFlow / Keras
 • · Machine Learning
03

Block Chain
Academy

 • · Kinh doanh
 • · Công nghệ
04

IT
Academy

 • · Đào tạo chứng chỉ cho công ty toàn cầu
 • · Lên kế hoạch
 • · Phân tích / thiết kế
 • · Xây dựng
05

IoT
Academy

 • · Lên kế hoạch dự án IoT
 • · Network
 • · Dịch vụ IoT
 • · Nền tảng / giải pháp IoT
06

Mobile
Academy

 • · Ứng dụng di động
 • · Lập kế hoạch / UX / UI
 • · Android
 • · Iphone
07

Security
Academy

 • · Bảo mật thông tin phổ thông
 • · Chương trình ứng dụng
 • · Hệ thống / mạng
 • · Kiểm thử xâm nhập
 • · Điều tra số
 • · Lập kế hoạch / tư vấn / kiểm tra
08

DBA
Academy

 • · Quản lý CSDL
 • · SQL & Tuning
 • · Modelling
 • · Quản lý lỗi
09

Web
Academy

 • · Lập kế hoạch / UX / UI
 • · Thiết kế
 • · Phát triển Web Front End
 • · Phát triển Web Back End
10

SW
Academy

 • · Modelling & Giải quyết vấn đề
 • · Xây dựng phần mềm
 • · Thuật toán
 • · Thói quen coding Java đúng đắn
 • · Phương pháp luận Agile và TDD