back

Tại sao là chúng tôi?

Để nâng cao năng lực và khả năng cạnh tranh kinh doanh toàn cầu của
nhân viên trong tổ chức, chúng tôi cung cấp các giải pháp
phù hợp từ chuẩn đoán trình độ đến học tập và đánh giá học viên.

Đặc trưng chính

Dịch vụ tư vấn có hệ thống

 • Xây dựng hệ thống/chiến lược đào tạo và tư vấn căn cứ theo năng lực ngoại ngữ cần thiết
 • Thiết lập hệ thống năng lực cần thiết trong thời đại toàn cầu hóa

Dịch vụ đào tạo hiệu quả

 • Cung cấp chương trình đào tạo đa dạng dựa theo mục đích, yêu cầu khách hàng như học trực tuyến, ngoại ngữ qua điện thoại, đào tạo offline, đào tạo tập trung, tu nghiệp nước ngoài v.v…
 • Cung cấp chương trình Biên phiên dịch chuyên môn tiếng Hàn thông qua hợp tác với Khoa Biên phiên dịch, trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc
 • Chương trình đào tạo tiếng Hàn tập trung vào Giao tiếp/Thương mại dành cho đối tượng nhân viên người Việt
 • Chương trình đào tạo tiếng Việt thương mại dành cho nhân viên phái cử người Hàn

Dịch vụ đánh giá có độ tin cậy cao

 • Sở hữu bài thi được ACTFL công nhận
  • - OPIc : 7 thứ tiếng (Hàn Quốc, Việt Nam, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga)
  • - OPI : 80 thứ tiếng

Khóa học hiện hành